Corona Surat Big Breaking

અમદાવાદ બાદ સુરત પોલીસ કમિશનરનું જાહેરનામું.

આજ મધ્યરાત્રિ 12 વાગ્યાથી 14 એપ્રિલ સુધી તમામ પ્રકારના ખાનગી વાહનની અવર-જવર પર પ્રતિબંધ.

માત્ર મીડિયાના અને આવશ્યક સેવા આપતા વાહનો ને છૂટ.